ایراندخت انصاری

مصاحبه رادیو رسانه با خانم ایراندخت انصاری

این جایزه به کمپین یک میلیون امضاء نشان میدهد که زنان ایرانی علیرغم همه فشارها و سختیهایی که دارند، در راه احقاق حقوق خودشان از پای ننشستهاند و تلاش و مبارزه میکنندضمن تشکر از شما به خاطر قبول این مصاحبه، به عنوان اولین سئوالم از شما می خواهم که مختصری در خصوص جایزه سیمون دوبوار برای شنوندگان ما توضیحاتی بفرمائید

بخش: 
اشتراک در RSS - ایراندخت انصاری