مریم فریور

25 نوامبر روز حذف خشونت علیه زنان

سوال اینست: آیا در کشوری مانند ایران که کل جامعه در هر مکانی، خواه در خیابان، محل زندگی و یا محل کار و تحصیل بطور سیستماتیک و از قبل برنامه ریزی شده تحت زور و خشونت قرار می گیرد، و آنهم با داشتن لایحه خانواده نابرابر و تبعیض آمیز چگونه می توان با خشونت خانگی مبارزه کرد؟

بخش: 
اشتراک در RSS - مریم فریور