الهه امانی

یادداشت کوتاهی بر مباحث فروم اجتماعی جهانیبررسی مردانگی- کار با مردان و پسران در راستای برابری جنسیتی

این متن چکیده مباحثی است که در خلال چندین ماه بین گروه کوچکی از فعالان زنان از کشورهای مختلف در زمینه بررسی مفهوم مردانگی در فضای مجازی صورت گرفت. هدف این گروه کاری آن بود که کارگاه آموزشی در این زمینه در بخش زنان فروم اجتماعی جهانی در برزیل برگزار گردد

پنجاه و چهارمین اجلاس کمیسیون سازمان ملل متحد درباره جایگاه پیشرفت زنان و چالشهای سیاسی عمده پیش رو

امسال اجلاس کمیسیون وضعیت زنان (CSW)، هیئت های رسمی نمایندگی سازمان ملل متحد و سازمان های مردم نهاد تحت عنوان انجمن پکن 15+ را در تاریخ های 27 و 28 فوریه در نیویورک گرد هم آورد. سازمان های مردم نهاد طی 2 روز برنامه ریزی فشرده، پیشرفت دولت ها در خصوص تعهداتشان درباره اجرای اهداف کنفرانس پکن در 1995 را مورد بررسی قرار دادند

بخش: 
اشتراک در RSS - الهه امانی