فرهنگ رضایی کرمانشاهی

گزارش تظاهرات کردهای مقیم تروندهایم

در محکومیت انسان کشی کردان ایزدی توسط حکومت اسلامی داعیش

روز دوشنبه 2 سپتامبر بدعوت" کمیته مشترک کردی- نروژی" در استان تروندلاگ، شهر تروندهایم تظاهراتی در مرکز این شهر در محکوم ساختن جنایات ضد بشری گروه تروریستی "حکومت اسلامی " - داعش- بر علیه مردم بی دفاع و مظلوم "ایزدی" های منطقه شنجار کشور عراق برگزار شد. در این تظاهرات که با حضور تعداد کثیری از کردهای مقیم این شهر و حمایت گسترده مردم نروژ و حمایت و پشتیبانی نمایندگان احزاب و گروه های سیاسی کشور نروژ همراه بود نسبت به این جنایات و کشتار شدیدن اعتراض کرده و آنرا محکوم کردند

حسن روحانی و منشور حقوق شهروندی

حسن روحانی در پایبندی به "حقوق شهروندی"، انتخاب هییتی از حقوقدانان را برای تهیه و تدوین منشور این حقوق اعلام کرد. وی در دیدار با نمایندگان اقلیتهای دینی در مجلس، شامل نمایندگان مذهبی زرتشتیان، کلیمیان و ارامنه، با بیان این که "دولت خود را موظف به اجرای منشور حقوق شهروندی می داند" از "جایگاه ادیان رسمی در قانون اساسی" و برسمیت شناختن حقوق مشروع این ادیان سخن گفت اما به نظر می اید که در تعریف این منشور حقوقی هیچ جایی برای دیگر اقلیتهای مذهبی چون پیروان "آیین یاری" (یارسان یا اهل حق)، جامعه بهایی و دراویش گنابادی پیش بینی نشده است.

تظاهرات و اعتراض به احکام اعدام در شهر تروندهایم در نروژ

شنبه 9 نوامبر گروهی از نیروهای اپوزیسیون ایران به همراه کردهای مقیم شهرتروندهایم در نروژ نسبت به اعدامهای فعالین سیاسی کرد،عرب و بلوچ و حمایت و همصدایی با 25 زندانی سیاسی کرد که احکام اعدام آنها توسط قوه قضاییه تایید شده است در مرکز این شهر دست به تظاهرات زدند

گرامیداشت روز اول سپتامبر، روزهمبستگی با زندانیان سیاسی در شهر تروندهایم نروژ

روز یکشنبه اول سپتامبر، به مناسبت بیست وپنجمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی، گروهی ازهم میهنان و دوستداران راه آزادی در شهر تروندهایم گرد آمدند تا یاد و خاطره جانباختگان این کشتار و فاجعه ملی را پاس بدارند.

روحانی و وعدە های انتخاباتیش

آنچه که مهم است این است کە جنبش نمی تواند و نباید خوش باورانه مطالبات خود را در کاسه اعتماد آرا به روحانی بریزد. دولت جدید، هیچ راه برون رفتی از اوضاع کنونی در پیش رو نخواهد داشت، مگر تاکید و استمرار بر اعتماد به مطالبات مردمی که او را برگزیده اند.

خواستها و مطالبات ما کجا قرار می گیرند؟

آیا بهتر نیست با اجتناب از آدرس غلط دادن و تصویرسازی یک منجی یا مصلح، با حفظ استقلال خواسته ها و مطالبات دمکراتیک وارد منازعه شد؟ آیا تشکلهای مطالبه محور ما مجال و فرصتی برای تدوین و ارایه خواسته هایشان به حسن روحانی داشته اند که با تجربه سال 88 و میثاق با آقایان موسوی و کروبی شرط انتخاب و رای دادن را التزام و عمل به آن مطالبات بگذارند؟

بخش: 

خشونت بدترین شیوە مجازات

اوج و شدت مجازات، دیالکتیک همان نارسایی هایی ست که بخش مدیریتی بر آن جامعه آوار ساخته است. هر چه میزان خشونت و مجازات افزایش یابد، نه تنها بر آلوده ساختن بهداشت روانی تاثیر مرگبار خواهد داشت، بلکه جز نهادینه کردن خشونت نتیجه ای در بر ندارد. مجازاتی که شاید در چند دقیقه انجام و پایان می پذیرد، سالها باید تلاش کرد تا تاثیرات مخرب آن را تقلیل یابد. این سیر تسلسل فاجعه باریست که رژیم در باز یافت سیاسی خود دنبال می کند.

بخش: 

دون کیشوت سیاسی، به کدام آسیاب باد می راند؟

-بر نیروهای ترقی خواه و دمکرات میهنمان است که با تدوین شعارها و تدوین خواستهای مطالبه محور، تاکید بر آزادی های مدنی و سیاسی و حقوق بشری، محترم شمردن و پذیرش حقوق صنفی وسندیکایی، معضلات عدیده اقتصادی ناشی از تحریمها - که بخش اعظم آن، ازبی تدبیریهای رژیم بوده است - به رئوس اساسی برای کاندیداها یا پلانی از شرایط حضور توده ای در انتخابات تبدیل شوند.

16 آذر در دانشگاه دراگوول نروژ

... وی با اشاره به موارد معتنابهی از دستگیریهای دانشجویی و فعالین سیاسی-عقیدتی و عدم رعایت کمترین موازین حقوقی زندانی، فشارهایی را که نیروهای امنیتی بر بازماندگان و خانواده های زندانیان سیاسی وارد می آورند، به اطلاع حاضران رساند و در پایان با تشکر از این فرصت، خواستار تداوم این تلاشهای دمکراتیک و حقوق بشری شد.

فرصتی برای بیان ناگفته‌ها

اشاره به محل تیرباران رفقای زندانی که معروف به پشت آشپزخانه بود و در فاصله ای نزدیک به صد متر از بندهای زندانیان به جهت فشار روانی مضاعف و تحلیل روحیه آنها، باشنیدن صدای تیر باران و لودگی های مامورین اعدام زیر پنجره‌های بند بعد از اعدام، از نکاتی بود که مورد توجه آقای احمد شهید واقع شد.

بزرگداشت نام و یاد قربانیان کشتار وسیع در زندان های جمهوری اسلامی در تابستان ١٣٦٧

گزارش از: فرهنگ رضایی
سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در شهر تروندهایم در کشور نروژ، در تاریخ ٢٢ سپتامبر ٢٠١١ با برگزاری آکسیونی، بیست و چهارمین سال کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ٦٧ را گرامی داشت .این آکسیون که با حمایت حزب توده ایران و حزب کمونیست نروژ مشترکا صورت گرفت با صدور بیانیه ای با محکوم کردن فاجعه کشتار قربانیان دهه ٦٠ و نسل کشی تابستان ٦٧ بر پیمان خود با جانباختگان راه آزادی و دمکراسی تا روشن شدن حقیقت و محاکمه آمرین و عاملین این فاجعه ملی تاکید کرد.

زنگ خطری که باید جدی گرفت

در بازار نفت از دست دادن خریدارانی همچون هند و کره جنوبی و کاهش واردات نفتی چین متحد و همپیمان سیاسی اقتصادی ایران ... همزمان تحریمهایی که ارزش ریال را به شدت کاهش داده و بازاری لجام گسیخته را در برابری با ارز در کشورمان بوجود آورده است و گرانیهای لجام گسیخته ای که کارگران و زحمتکشان میهنمان را با مشکلی اساسی روبرو ساخته است

از آن روزهای داغ و بارانی

هنوز بهت و سنگینی شهادت رفیق سیروس فروکش نکرده است که دردی تازه بر سینه داغدار مادر "ام البنین" فرود می آید. رفیق فرخ هم طی یک درگیری در خیابان "فرح آباد" تهران به شهادت می رسد. تابستان داغ دیگریست. مرداد ماه سال پنجاه ویک است. انگاری باز هم عطش زمین خون می طلبد، این چه تدبیریست وشاید تقدیر؟ آسمان میهن ما آبی نیست.

در نقد نظری اغواگر

یکی از مهمترین دستاوردهایی که هیچگاه زیر فشار مضاعف دینی در عرصه حقوق اجتماعی مدنی قد راست نکرد، همانا آزادی های سیاسی گروهی، چون آزادی بیان ومطبوعات بود که طی این دوران پس از انقلاب مشروطه تا کنون با اتحاد عمل استبداد سیاسی و مذهبی توامان روبرو بوده است

حقوق بشر را فراموش نکنید!

جمهوری اسلامی طی این سه دهه نشان داده که هیچگاه متفق خوبی برای تمکین به مقاولات سیاسی و بین المللی نبوده است. و هر گاه شرایط را مناسب دیده یورش جدیدی را بر سرکوب جنبش توده ای مردم و نقض حقوق بشر و نیز زیر پا گذاشتن کلیه اصول و توافقات تدارک دیده است

سخنی در مورد مذاکرات هستەای

اگر در مذاکرات قبلی، پیشنهادات غرب و در راس آن امریکا حاکی از بسته های پیشنهادی بود، اینبار ادبیات تهدید بود که در اولین قدم با پیشنهاد هیئت نمایندگی ایران دال بر "رفع تحریم ها" در "جهت اعتماد سازی" همراه شود. بی اعتمادی مفرطی که غرب طی این مدت نسبت به برنامه های غنی سازی ایران دارد

گزارشی از فیلم و فیلمساز

باید بگویم که فقط شمایید و تنها خودتان، که می توانید همه چیز را تغییر دهید، این می تواند پیام من باشد به تمام آن مادران و مبارزان کشور شما، به عنوان کسی که به حقوق انسان ها علاقمندم و برای آزادی و دمکراسی ارزش بسیار قایل هستم".

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - فرهنگ رضایی کرمانشاهی