رضا غیبی

کارگرانی که قیر شده اند

گزارشی از سیاهی روزگار كارگران صنعت نفت بسیاری از این مناطق شامل طرح اقماری میشوند، طرحی که شاید در ابتدای شروع به کار افراد، به واسطه جوانبودن، تجربههای نو، تنوع محیط كار و بعضی آسودگیهای دیگر، سختیها را كمرنگتر كند، اما گذشت زمان ... كمكم پرده از وجود مشكلات برداشته و در بیشتر موارد به دلیل محدودیتهای حاکم در منطقه، مشكلات جدیدی همچون افسردگی و اعتیاد نیز به وجود خواهد آمد

بخش: 
اشتراک در RSS - رضا غیبی