علی نجاتی

نامۀ رئیس هیات مدیرۀ سندیکای کارگران نیشکر هفت تپهخطاب به کارگران

تا امروز چهار نفر از اعضای هیات مدیرۀ سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به نامهای فریدون نیکوفرد، جلیل احمدی، قربان علیپور و محمد حیدری مهر روانه ی زندان شده اند و هم اکنون در زندان دزفول محبوس می باشند. دستگاه قضایی در چند روز اینده دوره ی حبس مرا نیز به من تحمیل خواهد کرد

بخش: 
اشتراک در RSS - علی نجاتی