عماد توفیق

گزارشی از اعتراضات کارگری شرکت واگن پارس

قطب جدید بورژوازی در ایران یعنی سپاه پاسداران به هیچ وجه توان مدیریتی و علمی لازم برای ادامهی چرخه تولید این کارخانهها را نداشته و ندارند. مهرهها و شرکتها و بنگاههای اقتصادی دیگر وابسته به سپاه پاسداران در ادامه ی بلعیدن پروژههای نفتی،تجارت دریای، صادرات و واردات کالاهای اساسی، پروژههای عمرانی، و همه ی گلوگاههای سودآور بازار ایران با روی کار آمدن دولت نهم به صورت سازماندهی شده به بخشهای تولیدی صنعت ایران یورش برده اند

بخش: 
اشتراک در RSS - عماد توفیق