روحی شفیعی

جنگ خشونت مطلق است

ما میدانیم که هر جنگی حتی در ابعاد کم همه دستاوردهای مدنی ما را از میان می برد. دست جنگ افروزان را، برای همه آن چه، را که نتوانسته اند در شرایط صلح آمیز انجام دهند در شرایط جنگی باز می گذارد و دیگر کسی نمیتواند سخن از حقوق انسانها و خشونت رفته بر جامعه سخن بگوید

اشتراک در RSS - روحی شفیعی