سمانه موسوی

در بر روی همان پاشنه می چرخد

مروری بر اتفاقات پیرامون لایحه حمایت از خانواده؛ تابستان 90 به طور کلی میتوان ناکارآمدی اکثریت نمایندگان حاضر در مجلس را به عدم آگاهی کافی در مباحث طرح شده دانست که موجب بروز شاخص های دیگری همچون درگیری و کشمکش های سیاسی میشود. مهمترین مصداق این امر را میتوان در روند بررسی لایحه «حمایت از خانواده» مشاهده کرد. لایحه ای که میتوانست و می بایست در کمیسیون اجتماعی مجلس با بهره گیری از حضور کارشناسان و متخصصان در این زمینه بررسی شود اما چنین نشد

اشتراک در RSS - سمانه موسوی