نازنین سام

افزودن حق طلاق برای زنان در لایحه حمایت از خانواده و افزایش ابهامات

باعث و بانی همه اینها ابهاماتی است که نمایندگان مجلس در مورد چند و چون این موارد برایمان ایجاد کرده اند و تنها چند روز مانده به تصویب لایحه حمایت از خانواده در صحن علنی مجلس، برای ما زنان که نیمی از جامعه ایران را تشکیل میدهیم عمده ی مطالب در تغییرات این لایحه، مشخص نیست

اشتراک در RSS - نازنین سام