بابک مغازه ای

شورای چهارگانه: گامی برای برون رفت از مشکلات بافتهای تاریخی

موارد مهم دیگری نیز وجود دارند مانند مدیریت منابع آب، حل مشکل بافتهای تاریخی شهرهای مختلف از جمله کلان شهرها، استفاده از زمینهای حاصلخیز و مراتع، تداخل زمینهای کشاورزی با جنگلها و زیستگاههای جانوری، احداث طرحهای عمرانی مانند صنایع بزرگ، جاده های اصلی و سدها که گاهی حتی حفاظت از میراث فرهنگی ایران را به خطر می اندازد و در طول سالهای گذشته باعث بروز اختلافاتی مابین بخشهای مختلف اجتماعی شده است

حمایت 37 سازمان غیردولتی از درخواست اصلاح رویکرد سخت افزاری در بخش آب کشور

گسترش و ترويج دانش بومي پايدار آب مانند قناتها و آب بندانها بيرون از شأن تلقي شده و بعکس تخريب آنها با سدهاي ناپايدار و پرهزينه و پرپيامد سالها ادامه يافته است 

گونسپان، تپه ای بر آب و تاریخی بر باد

گزارش مشروح از محوطه های تاریخی در معرض خطر استان همدان (1 )

لذا ضروری است که هر چه سریعتر راهکار های عملی به منظور برون رفت از این شرایط مطرح گردیده و مسئولین حفاظت از این یادگارهای غیر قابل بازگشت نیز بنا بر مسئولیتی که در برابر آیندگان این سرزمین خواهند داشت ضمن توجه به این نظرات زمینه جلوگیری از نابودی این آثار را فراهم سازند

اشتراک در RSS - بابک مغازه ای