اسماعیل حسن پور

آموزش و تحصیل به زبان مادری، حق مسلمی است که کتمان شده ... چرا؟

روی آوری به حفظ و آموزش به زبان مادری نه تنها باعث حفظ هويت فرد می شود بلكه كودكان چند زبانه در مقايسه با همسالان خود از موقعيت علمی بهتری نيز برخوردار بوده اند

اشتراک در RSS - اسماعیل حسن پور