محسن ایزدخواه

هیات امنای فعلی تامین اجتماعی قانون نمیدانند

گفتگوی محسن ايزدخواه با ايلنا دریافت هر وجهی از بیمهشدگان چه در مراجعه به مراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی و چه مراکز دولتی مغایر با قانون است و مصوبات سازمان تأمین اجتماعی و یا هیأت امنای آن فاقد وجاهت قانونی است

اشتراک در RSS - محسن ایزدخواه