نیکولاس د. کریستف

نه چندان احمقانه در تهران

هدف بلند مدت ما باید چیزی از نوع "معامله بزرگ" باشد... ایران، وقتی آمریکا را "شیطان بزرگ" خطاب می کند یا شعار "مرگ بر آمریکا" سر می دهد بچگانه به نظر می رسد. بهتر است که ما به مقابله به مثل و برخورد کاریکاتوری دست نزنیم. بهتر است که بمب را جایگزین تحریم نکنیم و به ایرانیانی که حتی با نشان دادن موی خود، خرده خرده از قدرت محافظه کاران می کاهند ضربه نزنیم

اشتراک در RSS - نیکولاس د. کریستف