جیمی کارتر

مشروعیت اخلاقی از دسترفته امریکاایالات متحده امریکا از نقشش به عنوان قهرمان و مدافع جهانی حقوق بشر دست میشوید

در حالی كه انقلابهای مردمی سرتاسر جهان را درمینوردد، ایالات متحد امریكا باید اصول بنیادین مطروحه در بیانیه حقوق بشر را تقویت كند نه تضعیف، اما تجاوز امریكا به حقوق بشر جهان را مكانی امنتر نمیكند بلكه صرفا دوستانمان را از ما فراری میدهد و دشمنانمان را جسورتر میكند

اشتراک در RSS - جیمی کارتر