دیوید هاروی

سازماندهی شهر عليه سرمايه‌داری

گفت‌وگو با دیوید هاروی درباره کتاب «از حق به شهر تا شهرهای شورشی»

آنچه در ادامه می‌خوانید مصاحبه‌ای است با دیوید هاروی كه در سال ٢٠١٢ و بعد از انتشار کتاب «از حق به شهر تا شهرهای شورشی» به‌صورت مکتوب انجام شده است... هاروي در گفت‌وگوي حاضر موضوعات محوری كتاب را با دقت بيشتري توضيح مي‌‌دهد: موضوعاتی همچون قانون ارزش در سرمایه‌داری، کمون‌سازی در کلان‌شهرها، سازوکار دولت سرمایه‌داری، فضاهای عمومی شهر و رابطه آنها با جنبش‌های اجتماعی و هویتی، مفهوم تمرکززدایی در برخی از شاخه‌های اندیشه چپ معاصر و غیره.

اشتراک در RSS - دیوید هاروی