حسن موسوی

نگاهی به وضعیت کارگران باربر

از شمالی ترین نقاط شهر تهران تا میدان میوه و تره بار در اتوبان آزادگان، از ترمینال غرب تا بازار و مولوی و میدان گل در جنوب شرقی تهران، هزاران نفر مشغول به كار هستند كه هیچ كس به آنها توجه واعتنایی نمی كند مگر در زمانی كه بار سنگینی بر روی زمین مانده باشد. اینان كارگران باربر هستند. تقریبا درهیچ كدام از نمونه گیریهای آماری رسمی و غیررسمی نشانی از آنها دیده نمی شود. ویژه نامه كانون مدافعان حقوق كارگر به مناسبت روزجهانی كارگر 1391

اشتراک در RSS - حسن موسوی