مزدک طریقت

راهپیماییِ روز کارگر فقط در بهشت زهرا

هادی ابوی، سخنگوی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران که گویا بیشتر نگران این بود که عدهای از کارگران به صورت خودسر راهپیمایی کنند، در هیبت نماینده دولت وارد کار شد و اعلام کرد "این خطر وجود دارد که کارگران در صورت برگزاری راهپیمایی و تجمع در روز جهانی کارگر اخراج شوند". جملاتی که این اواخر بیشتر از زبان مسئولان نظامی و انتظامی شنیده بودیم

اشتراک در RSS - مزدک طریقت