زهره نقیبی

مردم می گویند: کدام انتخابات؛ زیربار گرانی و مشکلات له شده ایم

ملت، روز جمعه صدایی برای انتخابات نخواهد داشت. صدایی که از این ملت شنیده می شود سکوتی بیش نیست. سکوتی که همان " نه " به انتصابات پیش روست. کافی است تا شما هم گشتی در شهر بزنید تا این سردی را لمس کنید. ...

مشاهدات خبرنگار کلمه از ۲۵ بهمن تهران: سکوت اعتراضی در مملکتی که آب پاشی هم درآن جرم است

چهارشنبه, ۲۶ بهمن, ۱۳۹۰

هر چه هست شهر عادی نیست و اگر هم شهروندی بی خبر از راه پیمایی اعتراضی باشد در پرس و جو و پچ و پچ های فراوانی که میان مردم است متوجه می شود که قرار است اعتراضی در سکوت برپا شود. شهر آرام نیست و التهابی از همان ساعات قبل از شروع آیین اعتراضی با حضور نیروهای حکومتی به پا شده است.از همان ساعت اولیه آغاز راه پیمایی سکوت، رفت و آمد در مسیر با اختلال مواجه است و...

اشتراک در RSS - زهره نقیبی