ح. بهاری

گزارشی از شرایط کاری ومزدی کارگران معدن، ذغال سنگ، توسکا چال

کار درمعدن یکی از سخت ترین مشاغلی است که مستلزم فراهم کردن حداقل شرایط ایمنی و تغذیه و دستمزد میباشد، اما کارفرما حتی این نیازهای اولیە کارگران را نیز رعایت نمی کند. اگر کارگری به هر دلیلی ۱ روز نتواند سر کار خود حاضر شود دیگر حق برخورداری از حقوق و مزایا و استفاده از روزهای تعطیل جمعه را ندارد. در مورد تعطیلات رسمی نیز با کارگر بە همین نحو رفتار می کند

اشتراک در RSS - ح. بهاری