عاطفه امیری

سلولهای سرد، فضای فوق امنیتی و انفرادیهای طولانی

گزارش ویژهی کلمه از بند ۲۰۹ زندان اوین: آنجا که بازجوها خدایی میکنند

اغلب مقامات جمهوری اسلامی به جز دادستان تهران و برخی مسئولان قوه قضاییه حق بازدید از این بند را ندارند و حتی نمایندگان مجلس نیز که بارها خواسته اند از این سلولها بازدید کنند با ممانعت نیروهای امنیتی مواجه شده اند. بازجوهای وزارت اطلاعات این بازداشتگاه را قلمرو فرماندهی خود می دانند و کسی را به این راحتی ها به آن راه نمی دهند

اشتراک در RSS - عاطفه امیری