علیرضا جباری (آذرنگ)

گرامى‌دا شت خا طره‌‌ى محمود اعتما د زا ده {م.ا.به آ ذين} برگزار شد

در اين همايش محمد على عمويى؛ توران ميرهادى؛ بهمن حميدى؛ جعفر کوش‌آبادى؛ دکتر بنى طرف؛ مريم محبوب؛ نياز يعقوب‌شاهى و روزبه کريمى؛ هر يک به نوبه‌ى خود سخنانى در خصوص زندگى ادبى و هنرى و ابعا د گوناگون شخصيت به‌آذين و همچنين درباره‌ی فعاليت‌هاى صنفى و اجتماعى او گفتند.

نغمهِ‌ى سپيد صبح

به بهانه‌ى اول ماه مه، روز همبستگى بين المللى کارگران. اين نسخه تقديم به دلاورمردان شرکت واحد اتوبوس

من نشان ِ کار را به بازوان
من نوار گل نشان اتحاد را به گرد ِ سر نهاده ام.
من
نغمه ی سپید صبح را برعاشقان ِ روز خوانده ام.

بخش: 

در دل دوست به هر حيله رهى بايد كرد، در پژواك سخن دوست عزيزم ناصر زرفشان

براى از كار انداختن ماشين دولتى سرمايهء بازارى و بوروكراسى وابسته به آن به درونى كردن انديشهء دموكراسى در جامعه و بردن آن به ميان توده هاى محروم نيازمنديم كه خود رابطه اى تنگاتنگ و كنش-واكنشى با مبارزه در راه تحقق حقوق انسانى و شهروندى دارد وگرنه بدون بردن خودآگاهى اجتماعى به ميان توده ها چگونه مى توان به اين هدف رسيد؟

بخش: 

رفراندوم ، طرحی نويدبخش

سخنرانی عليرضا جباری در نشست اينترنتی اتحاد جمهوری‌خواهان

امروز پس از شكست پروژه اصلاحات از بالا و نمايش سخت سري بخش‌هاي انتصابي، تنها راه باقي مانده جنبش دمكراتيك مردم همانا تلاش براي تغيير بنيادهاي حقوقی است كه به مقامهاي انتصابي «مشروعيت» بخشيده است.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - علیرضا جباری (آذرنگ)