حسن فرشتیان

کاندیداتوری رئیسی از هر لحاظ ناموجه است

اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال 67 و عضویت ابراهیم رئیسی در "هیئت مرگ" که آیت الله منتظری اعضای آن را به "جنایت بزرگ" منتسب کرده است، دیگر مورد انکار مقامات جمهوری اسلامی نیست و اکنون رئیسی کاندیدای دوازدهمین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران است. ناموجه بودن این کاندیداتوری موضوع مرکزی گفتگوی کار آنلاین است با آقای حسن فرشتیان. آقای فرشتیان حقوقدان، پژوهشگر دینی و از شاگردان آیت الله منتظری است.

شریعت و آسیب شناسی کشتار سال 67

حکومت جنبه الاهی گرفته بود و خویش را مجری اراده خدا بر زمین می پنداشت. رهبر انقلاب و یاران او در هاله ای از تقدس و در نزدیکی خط «عصمت» قرار گرفته بودند. «حفظ نظام» از اوجب واجبات تلقی می شد. در صورت لزوم برای حفظ نظام، همه چیز بایستی قربانی می شد. آیت الله منتظری که بر «حفظ ارزش ها» تاکید داشت و در نهایت حفظ ارزش ها را بر حفظ نظام مقدم دانست به دفاع از قربانیان این کشتار برخاست و همین نکته سبب شد رهبری آینده نظام را از دست بدهد. هنگامی که به وی توصیه شده بود چند صباحی صبر پیشه کند تا پس از فوت آیت الله خمینی که بیمار بود وی سکان رهبری کشور را بدست گرفته و امور را اصلاح کند، پاسخ داد اگر من زودتر از دنیا رفتم در برابر سکوت امروزم چه پاسخی خواهم داشت.

روحانیت و جنبش مدنی

روحانیت اگر بخواهد (صرفنظر از مرجعیت فقهی) به عنوان رفرانس و مرجع اجتماعی باقی بماند و نقشی در آینده اجتماعی و سیاسی ایران ایفا کند، بایستی به خواسته های مردم و تحولات در انتظارات مردم توجه کند. مردمی که حق خویش را مطالبه می کنند و به درجه ای از مطالبات خویش توجه دارند، نسبت به مردمی که فقط به انجام تکلیف می اندیشد، متحول شده اند

اشتراک در RSS - حسن فرشتیان