رضا خ.

گسترش اعتصابات به بخشهایی از بازار مشهد در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه

اما از روز چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری بخش هایی از طلافروشان مشهدی و بخش عمده ای از کاسبان بازار رضا مشهد در اعتراض به افزایش مالیات ها دست به اعتصاب زدند

اشتراک در RSS - رضا خ.