مهدی کروبی

هیچ مرجع قضایی که پناهگاه مردم باشد وجود ندارد

جای تاسف است که در شرایط فعلی هیچ مرجع قضایی که پناهگاه مردم باشد وجود ندارد، گویی که دستگاه قضا تنها شکل نمادینی است که عنوانی از آن باقی مانده و قرار نیست که مسوولانه و بدون دخالت گرایش سیاسی به بررسی مسائل پس از انتخابات بپردازد

 

متن نامه مهدی کروبی به موسوی اردبيلی

اشتراک در RSS - مهدی کروبی