علیرضا حسینی

آخرین گزارش ها از اعتصاب عمومی در ۱۵ شهر کردنشین و فضای ملتهب شهرها

طبق آخرین گزارش ها از مناطق و شهرهای کردنشین ایران، دامنه اعتصابات سراسری و اعتراضات وارده به اعدامهای اخیر، شهرها ی مختلف را به تعطیلی کشانده و پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۸۹، پانزده شهر کردنشین ایران و سه شهر دیگر، شاهد اعتصاب عمومی، دست از کار کشیدنِ مردم و همچنین درگیری های پراکنده بود

اشتراک در RSS - علیرضا حسینی