کوشیار

در پی حمله وحشیانه یگان ویژه و نیروهای امنیتی به دانشگاه شیراز، بیش از بیست دانشجو بازداشت شدند

در این تجمع که از ساعت 9 صبح اغاز شد بیش از 2 هزار نفر از دانشجویان شرکت کردند و شعارهایی از قبیل مرگ بر دیکتاتور، یا حیسن میر حسین، درود بر کروبی و ... سر دادند. از همان لحظات آغازین این تجمع نیروهای امنیتی و لباس شخصی به وفور در صحن دانشگاه به چشم می خوردند

اشتراک در RSS - کوشیار