آسو صالح

سازمان دیده بان حقوق بشر ایران به سرکوب در مناطق کردنشین پایان دهد

سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی ۴۲ صفحه ای تحت عنوان: "ایران: آزادی بیان و اجتماعات در مناطق کردنشین" سوءاستفاده مقامات ایران از قوانین امنیتی، مطبوعات و دیگر قوانین برای بازداشت و پیگرد قضایی ایرانیان کرد را ثبت کرده است

اشتراک در RSS - آسو صالح