پیروز تهرانی

انتخاب یا "انتِ خواب"

بجای ناامیدی، یاس و تردید باید از آنچه گذشته عبرت گرفت و به خواست مردم یعنی رهبری و سازماندهی برای مقابله با رژیم پرداخت. مردم نه دچار ترس شده و نه از دستیابی به حقوق خود صرف نظر کرده اند. مردم از تفکراتی که آنان را به مدارایی بی سرانجام با رژیم تبهکار ولی فقیه دعوت می نماید دلسرد شده اند

اشتراک در RSS - پیروز تهرانی