لئونید ساوین

توفان سرمایه داری

ناتو در ارتباط تنگاتنگ با صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و همچنین با یکسری مراکز پژوهشی در واشینگتن فعالیت می کند. بنابراین، برنامه های «بازسازی» بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، با طرحهای نظامی ایالات متحده آمریکا و ناتو همآهنگ می شوند

اشتراک در RSS - لئونید ساوین