جعفر ابراهیمی

ملاحظاتی در باب انتخاب نماینده معلمان در صندوق ذخیره فرهنگیان

...نباید زمینه ای برای شراکت و حل شدن در مناسبات قدرت برای تشکل ها و فعالان صنفی شود. تشکل ها باید وظیفه دیدبانی و نظارت بر احقاق حقوق صنفی و آموزشی را اصلی ترین برنامه راهبردی خود قرار دهند و بر سر دفاع از حقوق صنفی مماشاتی نداشته باشند.

بخش: 

دولت روحانی، کارگزار بخش خصوصی در عرصه آموزش

یک سال از عمر دولت روحانی می‌گذرد او که ادعا می‌کرد قصد دارد از طریق آموزش عمومی و رایگان فاصله طبقاتی را کاهش (1) دهد اینک دولتش با جدیت تمام در پی الغای بقایای آموزش عمومی و رایگان است. دولت روحانی به حدی در این زمینه پیش رفته است که می‌توان گفت آموزش عمومی در ایران به تعلیق درآمده است.

کنکور، فرصتی که برابر نیست

زمانی که دانش­آموزان از فرصت و امکانات برابر برای آمادگی کنکور برخوردار نیستند، وقتی تست کنکور زدن به یک تکنیک تبدیل می­شود و سوالاتش جنبه راز و رمز به خود می­گیرد که تنها رازگشایی از آن به دست کارشناسان متبحر شاغل در کارتل­های اقتصادی عرصه آموزشی میسر است چگونه می­توان از فرصت برابر سخن گفت؟

اشتراک در RSS - جعفر ابراهیمی