صالح سعیدپور

جمهوری اسلامی و پژاک؛ پایان غم انگیز یک اتحاد 25 ساله

آیا امکان نداشت که با دادن ابتکار عمل بیشتر به نیروهای محلی، پایههای اجتماعی پژاک را تضعیف و حضور وی را کمرنگتر کرد تا وادار شود همچون احزاب کرد ایرانی یعنی حزب دموکرات کردستان و کومله "وداع با اسلحه" را در دستور کار خویش قرار دهد و به مذاکره بیندیشد؟

اشتراک در RSS - صالح سعیدپور