اردشیر امیرارجمند

امیرارجمند: در روز روشن رهبران معترض را به گروگان گرفته اند

... باید تمامیتخواهان و نیروهای نظامی و امنیتی را که همه چیز کشور، از سیاست تا اقتصاد و حتی دین، را در انحصار خود گرفته اند، مجبور به عقب نشینی کنیم. باید از هر نظر انها را در محاصره مستمر قرار دهیم تا راهی جز قبول رای مردم از طریق انتخبات آزاد و منصفانه نداشته باشند. مهم آن است که ما در این زمینه فعال باشیم، این که اگر شرایط و معیارهای انتخابات مهیا نشود و ما بخواهیم در انتخابات شرکت کنیم یک اشتباه استراتژیک است

اشتراک در RSS - اردشیر امیرارجمند