دالاس دارلینگ

جرایم سیا در آسیا

هفت هزار مأمور عملیاتی سازمان سیا و «تحریک طالبان پاکستان»، قویترین نیروی سیاسی و نظامی در پاکستان بشمار می روند. آنها، متاسفانه دگراندیشان را سرکوب می کنند، از نهادهای فاسد و ناسالم پشتیبانی می کنند، و سالهای طولانی دیگری نیز در تنظیم سیاستهای پاکستان مؤثر خواهند بود

اشتراک در RSS - دالاس دارلینگ