کامیار بهرنگ

اصلاحات، آری!

اما حمله به سید محمد خاتمی را اساسا خروج دوستان از خواست اصلاح طلبی می بینم، بیان توجیهاتی چون اصلاحات خاتمی محور و متقابل کردن آن با اصلاحات موسوی محور بیشتر پنهان شدن پشت چهره ی میر حسین موسوی است، چرا که او نیز صندوق رای را تنها مرجع واقعی سنجش نظر مردم می داند و کلام سید محمد خاتمی هم غیر از این نیست

تحریم ها - کارائی ها و پی آمدها

صورت واضح تر بگویم، تنها راه مسالملت آمیز برای حل بحران، پیروزی جنبش مردمی است. این جنبش اعتراضی که خود را در قالب جنبش سبز بازتعریف کرده است، می تواند با اجرای یک سری سیاست های اعلام شده با اعتماد سازی به سمت رفع سریع تحریم ها و دور کردن تمام تهدید های حتی نظامی باشد

 

پاسخ کاميار بهرنگ به پرسش های کار- آنلاين*

اشتراک در RSS - کامیار بهرنگ