محمد دوشاکی

رنسانس آغاز شده در ایران را نباید قربانی نمایش انتخاباتی کرد!

در واقع انتخابات آزاد، چیزی به جز به رسمیت شناختن حق طبقات در جامعه نیست، و جمهوری اسلامی با اولین رای گیری "آری یا نه، به جمهوری اسلامی" با زیر پا گذاشتن حق طبقات، توازن جامعه را بر هم زد

اشتراک در RSS - محمد دوشاکی