محمدرضا شکوهی فرد

ایالات متحده رفتار خود را در برابر تهران تغییر خواهد داد

امیلی لاندو و گیورا ایلاند، دو محقق ارشد مرکز مطالعات امنیت ملی دانشگاه تل آویو (INSS)، در گفت و گو با گروهی از روزنامه نگاران تأکید کردند: «در شرایطی که ایران اهداف مشخصی را دنبال می کند کماکان ابهاماتی در رویکردهای متخذه [توسط امریکا] در این زمینه وجود دارد.»

اشتراک در RSS - محمدرضا شکوهی فرد