کیومرث واعظی

وحدت با ولی نعمتان یا با خس و خاشاک؟

حاكمیت زمانی می تواند از وحدت سخن بگوید كه زندانیان سیاسی بدون قید وشرط آزاد شده باشند. حق اعتراضات قانونی به رسمیت شناخته شود. آمران و مجریان سركوبها وكشتارها معرفی و علناً محاكمه و مجازات شوند. انتخابات آزاد بدون تسلط "جنتیسم" بر آن اجرا شود، و قانون محور قرار گرفته و مردم ولی نعمتان انقلاب محسوب شوند و نه خس وخاشاك

اشتراک در RSS - کیومرث واعظی