حسن شریعتمداری

گفت و گو با حسن شریعتمداری پیرامون "انتخابات آزاد"

باید یک خواسته عملی را مرکز مطالبات کمپین قرار دهیم . به نظر من این خواسته می بایست حذف نظارت استصوابی باشد... نظارت استصوابی سر نخ کنترل جامعه در دست نهادهای ولایت فقیه و مرکز حساس پروژه مهندسی انتخابات است .با هدف قرار دادن آن پاشنه نظام ولایت فقیه هدف قرار می گیرد و در صورت توفیق سرنخهای کنترل کننده این خیمه شب بازی سی ساله از دست بازیگرانش خارج می شود

اشتراک در RSS - حسن شریعتمداری