بختاش

نقش اختلافات قومی، در سرکوب مخالفین

ولی موسوی با صداقت تمام پای به عرصه نهاده بود، سوابقش را انکار نمی کرد، اگر جایی لازم بود پرخاش کند، می کرد و اگر جایی لازم بود خشوع کند حتما خشوع می کرد. موسوی خود را در جعبه ای شیشه ای وارد میدان کرده بود. واقعا چون احساس خطر می کرد پای به میدان نهاده بود

اشتراک در RSS - بختاش