بیژن پوینده

جمهوری خواهان دمکرات و سکولار متحد شوید!

طرحی برای ایجاد  شبکه ایرانیان دمکرات و سکولار- قدمی مشخص در راه تشکیل  جبهه دمکراتیک

هدف اساسی ریشه کن کردن فرهنگ دیکتاتوری و نهادینه کردن فرهنگ دمکراتیک است. رسیدن به این هدف مستلزم وجود آزادی های سیاسی، آزادی مطبوعات، آزادی عقیده و توسعه اقتصادی است. دستیابی به این هدف بطور بلاواسطه در شرایط وجود یک نظام استبدادی و تمامیت خواه ممکن نیست و احتیاج به دوران گذار دارد

اشتراک در RSS - بیژن پوینده