شهلا فرید

جنبش سبز و زنان

بسیاری از فعالین این خطر را میبینند که جنبش زنان در جنبش عمومی حل شده و امکان برآمد مستقل نداشته باشد و در نبود یک برآمد مستقل و نبود نمایندگی زنان در سطح جنبش عمومی بار دیگر طرح مطالبات زنان به عقب رانده شود

آنان که بر در حجره فکر جنبش سبز توقف می کنند

این 50 تن که البته به تعداد بیش از این هم هستند، راه آسان را برگزیدند و هم صدا هستند با رسانه هایی که مدتهاست دارند عملا می گویند که ما شایستگی همین حکومت دینی را داریم. این افراد دیگر این ظرفیت را از دست داده اند که بخش اعظم فعالین سیاسی را نمایندگی کنند

شرکت قاضى مرتضوى در نشست شوراى حقوق بشر، وقاحتى بى‌حد از سوى جمهورى اسلامى

اهدافى که شوراى حقوق بشر سازمان ملل براى خود بر شمرده است تنها با افشاء و طرد عناصرى مانند مرتضوى از اين نهاد بين‌المللى و يافتن ضمانت‌هاى اجرايى براى مقابله با کشورهايى مانند جمهورى اسلامى که نقض حقوق بشر در آن‌ها روالی عادى محسوب می‌شود، تحقق پذير است

یهودی ستيزی و اما و اگر بخشی از جامعه روشنفکری و سیاسی در محکوميت آن

"اليت" جامعه ما، به ويژه بخش چپ آن،....کشتار يهوديان را با نگاه به جهان، به صهيونيسم و تلقی از کشور اسرائيل پيوند داده و هنوز مشکل ذهنی خود را با امر پذيرش دولت اسراييل به عنوان يک واقعيت حل نکرده است

اشتراک در RSS - شهلا فرید