شیوا نظرآهاری

برای عاطفه و اشکهای بیگناهیش...

دادگاهت هفته پیش برگزار شده و هنوز حكمی ندادهاند. با این احكام سنگین این روزها، من برایت بیش از همیشه نگرانم. اما عاطفه، آن دادگاهی كه حكم بر محكومیت تو دهد. آن زندانی كه تو را مجبوس خود كند. بر جای نمیماند

مصاحبه با خانم شيوا نظر آهاری به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن

آنچه در مورد زنان ايرانى صادق است و با نگاهى به تاريخچه ى مبارزات آنان گمان ميکنم با وجود پرداخت هزينه هاى سنگين ما هنوزدرابتداى راه هستيم، جدا از تاريخچه ى ٨ مارس ما پيش از آن نيز شاهد مبارزه ى زنان در جريان انقلاب مشروطه بوده ايم.

بخش: 
اشتراک در RSS - شیوا نظرآهاری