احمد روشن بین

احمدی نژاد انتظار قبول مشروعیت از جانب امریکا را دارد

باید دید احمدی نژاد با امتیازی که با مقابله با "چپ مذهبی"، "مذهبیون اصلاح طلب درون حاکمیت" و همه آنها که روزی دانشجوی خط امام و اشغال کننده سفارت امریکا بودند، به امریکا داده، در مقابل چه امتیازی می تواند از امریکا انتظار داشته باشد

اشتراک در RSS - احمد روشن بین