حسین خضرا

شاه کلیدی"برای قفل بسته تاکتیکی" جنبش سبز

ما می توانیم وباید سریعا خود را از لاک افسردگی وبیماری خبرزدگی وخبرطلبی، که بخاطرضعف اعتلایی در مبارزه و نبود تاکتیک تهاجمی ومحوری، پدیدار گشته است خارج کنیم ودوباره دست به تجدید قوا حول این تاکتیک جدید وقوی بزنیم

یک سوزن به خود ، یک جوال دوز به گنجی!!!

کسانی که از طرحهای تطبیقی وعملیاتی فراخوان های اکبرگنجی ایراد می گیرند، عملا نظراو را نقد ونفی علمی نمی کنند بلکه صرفا ابراز ناخرسندی احساسی خود را به نمایش می گذارند و حتی چه بسا اینان تلاش می کنند که صادقانه آنرا نقد کنند، لیکن ازآنجا که فاقد توانایی لازم وظرفیت هویتی برپایه ی درک درست از منافع انسانی وملی پلورال اند، همواره به بن بست برخورد می کنند

اشتراک در RSS - حسین خضرا