پیام مومنی

اعتراف گیریها، تواب سازیها و مبارزات سیاسی

باید باور کرد که شرایط به هیچ روی به زمان قبل از انتخابات بر نخواهد گشت و در ادامه روند، باید پذیرفت که از حالت کنونی نیمه مسالمت آمیز به حالتی رادیکال تر و انقلابی فرا می روید

اشتراک در RSS - پیام مومنی