مهران فرجی

هدایت کنندگان ضد کودتا

امروز "اصلاح طلبان" حامی میرحسین و حامیان کروبی باید در کنار هم باشند. پتانسیلی که در نیروهای اطراف کروبی از ادوار تحکیم وحدت تا دانشجویان دفتر تحکیم، از مدیران دوره اصلاحات تا روزنامه نگاران اصلاح طلب، از فعالان مدنی تا نیروهای ملی- مذهبی و... حال که به بهانه انتخابات منسجم شده اند، نباید هدر برود

اشتراک در RSS - مهران فرجی