هرمز ممیزی

انتخابات، جناح یا حزب؟

قبل از آنکه ایرانیان به صف آرائی بیشتر در مقابل یکدیگر خو بگیرند و ایران عزیز ما نیز دچار آتش گر گرفته و خانمان سوز کشورهای همسایه گردد، از جناح اصلاح طلب حاکمیت می خواهم زره پاره و رنگ و رو باخته جناح را به دور انداخته و در قالب حزبی ایران گرا و آزادی خواه برای حل معضلات گوناگون و فراوان کشور که به بخش هائی از آن اشاره نمودم، وارد صحنه شوند

اشتراک در RSS - هرمز ممیزی