م. راد

ایران -انتخابات و چالش ها

با نزدیک شدن انتخابات سران رژیم از جمله احمدی نژاد و در پی آن خامنه ای به منطقه کردستان رفتند و از مردم خواستند تا آرامش خود را حفظ کنند و مثل همیشه به آنها قول دادند کردستان را بهشت برین خواهند کرد سفر دو شخصیت نظام به این منطقه نشان از اهمیت کردستان دارد که از همان بدو انقلاب رژیم با سیاست های غلط خود آنها را رمانده است

اشتراک در RSS - م. راد