اکسیون‌ها

مجلس یادبود احمد صدر حاج سید جوادی، راد مردی که با عشق به آزادی انسان و نفرت از استبداد خودکامگان چشم از جهان فروبست، در پاریس به تاریخ و نشانی زیر برگذار می شود.

جمعی از فعالان سياسی -...

به ابتکار جمعی از کنشگران و حامیان جنبش سبز، روز دوشنبه آینده 21 اسفند 1391، برابر 11 مارس 2013، پانلی با عنوان "تحریم، حقوق بشر، جامعۀ مدنی" در مقر سازمان ملل در ژنو سازمان یافته است.

گروهی از کنشگران حامی جنبش سبز

سخنرانان اين نشست عبارتند از: اردشير اميرارجمند، بابک اميرخسروی، نوشابه اميری، پروين بختيارنژاد، بيژن حکمت، تقی رحمانی، احمد سلامتيان، محمد صادقی، مهدی فتاپور، تقی کروبی، علی کشتگر و عبدالکريم...

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) - تورنتو

فدائیان خلق ایران (اکثریت) - تورنتو، کانادا چهل و دومین سالگرد بنیانگذاری جنبش فدائیان خلق ایران را جشن می گیرند.

نظر1

این حکم دردادگاه تجدید نظر ودیوان عالی کشورتایید شد. تایید احکام این دوزندانی دردادگاە تجدید نظردرحالی صورت گرفت کە آنها بارها با انتشارنامه اعلام کردند، درزیرشکنجه وتهدید به تجاوزجنسی مجبوربه...

 برای صلح، آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم
         سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) برگزار می کند!

برای پشتیبانی از خانم نسرین ستوده و آقای جعفر پناهی و برای سپاسگزاری از نمایندگان پارلمان اروپا، ما انجمن های ایرانی امضا کننده این بیانیه (ساکن بلژیک) به همراه شبکه «همبستگی برای حقوق بشر در...

14 تا 16 سپتامبر 2012 دهکده جهانی در پارک «کورنو» حومه پاريس
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

شورای موقت سوسياليستهای چپ ايران

بمنظور گرامیداشت یاد و خاطره قربانیان فاجعه ملی‌ کشتار سراسری زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، مراسم بزرگداشتی در روز یکشنبه ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۲ از ساعت ۱۳ تا ۱۷ در شهر نایمخن هلند برگزار خواهیم کرد...

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در شهر برلین برگذارمی کند:

یادمان جانباختگان کشتار سال ۱۳۶۷

بگذار برخیزد مردم بی‌لبخند
ما امضاء کنندکان این فراخوان در ایران و سایر کشورهای جهان، یاد جانفشانان کشتار دهه ۶٠ را همانند سال‌های قبل، به صورت یک سلسله فعالیت‌های غیرمتمرکز (یادمانها، مراسم...

بگذار برخیزد مردم بی‌لبخند
ما امضاء کنندکان این فراخوان در ایران و سایر کشورهای جهان، یاد جانفشانان کشتار دهه ۶٠ را همانند سال‌های قبل، به صورت یک سلسله فعالیت‌های غیرمتمرکز (یادمان ها،...

جلسه بحث و سخنرانی با حضور
فلیسیا لانگر
پروفسور دکتر محسن مسرت

سخنرانی مسعود بهنود و رضا علیجانی در برلین برنامه سخنرانی و پرسش و پاسخ شنبه 9 یونی ساعت 19 در محل شهرداری تیرگارتن برلین آدرس:
Mathilde-Jacob-Platz 1, 10551 Berlin Nähe U Bahnhof Turmstr...

در بزرگداشت سومین سالگرد آغاز «جنبش سبز»

"بخوان به نام ايران" عنوان کتابی است که در آن پرستو فروهر، زندگی پدر و مادر خود، داريوش و پروانه فروهر را روايت می کند.

نشستی با پرستو فروهر

همبستگی با اعتراض و مقاومت کارگران و زحمتکشان ایران و رساتر کردن صدای حق طلبانۀ آنان در به دست آوردن حقوق و آزادی های بنیادین، در برپا کردن تشکل ها و سندیکاهای مستقل کارگری و دفاع از مطالبات...

دراعتراض به انتخابات مجلس شورای اسلامی !!

درمقابل همگرائی وسیعی برای عدم شرکت، افشای انتخابات فرمایشی و تحریم آن بوجود آمده است. این همگرائی را باید به فال نیک گرفت و از فرصت بدست آمده برای...

صفحه‌ها